آرشیو
پیمانکاران را سربریدند

شماره ۲۱۳ هفته نامه اطلاعات بورس با عناوین اصلی پیمانکاران را سربریدند،آیا سازمان بورس هم به اتاق شیشه ای می آید،اهداف‌ سهام عدالت به گل نشست،دارایی سهامداران‌ بیمه است به همراه اخبار و گزارش تحلیلی شرکت ها منتشر شد. توزیع ‌این نشریه از طریق كيوسك‌هاي مطبوعاتي‌ و ۴ ایرلاین صورت گرفت.
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۱:۲۲
یک‌ بام و دوهوای‌ بورس‌درتامین‌ مالی

شماره ۲۱۲ هفته‌ نامه‌ بورس‌ با عناوین یک‌بام و دوهوای‌ بورس‌درتامین‌ مالی، بورس کالا با"کمربند"به استقبال وزیر رفت،تحقق ۵۳۰۰میلیاردتومان سرمایه گذاری‌فولادمبارکه منتشر شد. توزیع این نشریه از طریق ‌كيوسك‌هاي مطبوعاتي‌ و ۴ ایرلاین صورت می گیرد.
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱:۱۱
 مصونیت صندوق های بورسی از تغییرنرخ سوددر شماره ۲۱۱ هفته نامه بورس

شماره ۲۱۱ هفته نامه اطلاعات بورس باعناوین اصلی مصونیت صندوق های بورسی از تغییرنرخ سود، عرضه نخستین صندوق پروژه برق در شهریور و محصولات "کخاک"در سرزمین آفتاب منتشر شد.توزیع ‌این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي ‌و ۴ ایرلاین انجام می شود.
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴:۲۰
    تحولات بنیادین، خواسته فعالان‌ بورس در شماره ۲۱۰ هفته نامه بورس

شماره۲۱۰ هفته نامه‌اطلاعات ‌بورس‌باعناوین تحولات بنیادین،خواسته فعالان‌بورس، بازارهای مالی، ناظرواحدنمی‌خواهد وابلاغ دستورالعمل بازگشایی‌نمادها ؛به زودی منتشرشد. .توزیع ‌این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي ‌و ۴ ایرلاین انجام می شود.
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۸:۰۴

شماره ۲۰۸ هفته‌نامه بورس با عنواین اصلی"سخاب" قربانی مدیریت نادرست"اخزا"،بورس ایران،بازاری محلی با منابع محدود و زمینه و زمانه استارت آپ هادر ایران منتشرشد.توزیع ‌این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي ‌و ۴ ایرلاین انجام می شود.
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۴:۲۳
شارژ بورس با سررسید اسناد خزانه ؛شماره ۲۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس

شماره ۲۰۷ هفته نامه‌اطلاعات‌ بورس باعناوین اصلی سازمان به‌دنبال اصلاح رویه های نظارتی،ارائه خدمات گران قیمت در بازار انحصاری ،شارژ بورس با سررسید اسنادخزانه به همراه گزارش تحلیلی شرکت ها منتشر شد. توزیع‌ این نشریه از طریق كيوسك‌هاي‌مطبوعاتي سراسر کشور و ۴ ایرلاین انجام می شود.
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰:۲۳
شماره ۲۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد

انحصارنرم افزاری‌ در بورس، ناتوانی سازمان در ساماندهی بازارسیاه بدهی، تاسیس دوباره کانون‌ سهامداران به همراه اخبار تحلیلی شرکت هادر ۲۰۶ هفته‌نامه ‌اطلاعات بورس.توزیع‌ این نشریه از طریق كيوسك‌هاي‌مطبوعاتي ‌و ۴ ایرلاین صورت می گیرد.
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶:۰۴
افشای ‌اطلاعات‌ مالی، الزام‌قانونی در شماره هفته ۲۰۵ نامه اطلاعات بورس

شماره ۲۰۵ هفته‌ اطلاعات‌ نامه ‌بورس باتیترهای ‌اصلی افشای ‌اطلاعات‌مالی، الزام‌قانونی؛ درآمدصفر بورس‌از بازار ۲/۵ میلیارددلاری؛ توسعه علم مالی‌با تمرکزبر ارتباط دانشگاه‌ و صنعت به همراه گزارش تحلیلی شرکت های بورسی منتشر شد. .توزیع‌ این نشریه از طریق كيوسك‌هاي‌ مطبوعاتي ‌و ۴ ایرلاین هواپیمایی تابان ،هواپیمایی ماهان ،کیش ایر و ایران ایر تور انجام می شود.
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۱:۳۴
گزارش آغازمعاملات فیزیکی برق در بورس انرژی ،شماره ۲۰۴ هفته نامه بورس

شماره ۲۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس باتیترهای اصلی آغازمعاملات فیزیکی برق در بورس انرژی ،ضعف نظارت ؛عامل"شنبه سیاه آکنتور" و فروش دیتا منبع تازه درآمدبورس،منتشر شد.توزیع‌ این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌ و ۴ ایرلاین هواپیمایی تابان،ماهان،کیش ایر و ایران ایرتور انجام می شود.
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳:۵۱