آرشیو
بورس در انتظار سونامی

شماره ۱۹۹ هفته نامه بورس با عناوین بورس در انتظار سونامی،تسویه بدهی دولت با انتشار اوراق،با نرخ ۲۲ درصدی فرابورس خانه‌دارشویددمنتشر شد .توزیع‌این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌ و ۴ ایرلاین انجام می شود.
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴:۵۶
بررسی کارنامه دولت یازدهم در هفته نامه اطلاعات بورس

شماره ۱۹۸هفته نامه‌اطلاعات‌بورس با عناوین اصلی چشمان بسته نامزدها به بازار سرمایه،رشد۷۵ درصدی‌بورس و۶۷ درصدی فرابورس در دولت تدبیر و امید، مصاحبه با مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس : وجدان بازار را بیدار می کنیم به‌همراه اخبار و تحلیل شرکت ها منتشر شد. توزیع‌ این نشریه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌و ۴ ایرلاین انجام می شود.
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸:۲۷
 شماره ۱۹۶ هفته نامه اطلاعات بورس با مردان ‌حافظ در راه بهشت

شماره ۱۹۶هفته نامه اطلاعات بورس ‌با عناوین اصلی مردان ‌حافظ در راه بهشت،مالک واقعی سهام اعتباری کیست و افزایش ۲۵ درصدی فروش سخت آژندبه همراه گزارش تحلیلی شرکت ها منتشر شد. این نشریه دركيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌و ۴ ایرلاین‌ توزیع می شود.
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲:۴۷
شکست انحصار قیمت فولاد در شماره ۱۹۵

شماره ۱۹۵ هفته نامه اطلاعات بورس با عناوین اصلی انحصار قیمت فولاد می شکند،رشد منطقی بورس پس از انتخابات و پایان سفته بازی با آزادسازی دامنه نوسان منتشر شد.توزیع‌ این نشریه دركيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌و ۴ ایرلاین صورت می گیرد.
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱:۲۷
انتشارشماره۱۸۹ هفته نامه اطلاعات‌ بورس

خطر ایجاد بازار سیاه اوراق بدهی،کارگزاران درباتلاق‌طمع، امید به رشدبورس درفضای‌خاکستری ،بانک سرمایه در گیروداروصول مطالبات به همراه اخبار شرکت ها عناوین اصلی این شماره هستند.
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵:۳۹
شماره نوروزی هفته نامه بورس منتشر شد

شماره ۱۸۸هفته نامه بورس‌ به همراه ویژه‌نامه‌ای ازچشم اندازبورس و اقتصاد ۹۶ با عناوینی چون چرخش‌بورس هر ۸ سال،گفت و گو با نخستین‌دبیر کل بورس‌ پس از انقلاب ودهها مقاله‌تحلیلی- تخصصی منتشرشد.توزیع این هفته نامه از طریق کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور و ۴ ایرلاین صورت می گیرد.
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲:۵۶