آرشیو
شماره نوروزی هفته نامه بورس منتشر شد

شماره ۱۸۹هفته نامه بورس‌ به همراه ویژه‌نامه‌ای ازچشم اندازبورس و اقتصاد ۹۶با عناوینی چون چرخش‌بورس هر ۸ سال،گفت و گو با نخستین‌دبیر کل بورس‌ پس از انقلاب ودهها مقاله‌تحلیلی- تخصصی منتشرشد.توزیع این هفته نامه از طریق کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور و ۴ ایرلاین صورت می گیرد.
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲:۵۶
شماره ۱۸۴ هفته نامه بورس

چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷:۰۰
انتشار شماره ۱۸۳ هفته نامه بورس

شماره ۱۸۳ هفته نامه بورس‌با مطالبی‌چون سودهای ‌نجومی؛ نمادهای پرابهام ،سهامداران بازندگان بدهکاردولت ،انعقاد قرارداد نفت ‌سپاهان ‌با بزرگان ‌جهان‌ به همراه اخبار شرکت ها منتشر شد.توزیع ‌این هفته نامه از طریق كيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌و ۴ ایرلاین انجام می شود.
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۳:۴۷
تحمیل ریسک به ریسک گریزان ؛شماره ۱۸۲ هفته نامه بورس

شماره ۱۸۲ هفته نامه بورس با مطالبی چون تحمیل ریسک به ریسک گریزان ،بورس کالا ؛بستری برای قیمت سازی ،چهارمین PSPمهمان بورس و...به همراه اخبارشرکتها منتشرشد.توزیع‌این نشریه دركيوسك‌هاي ‌مطبوعاتي‌و ۴ ايرلاین هواپیمایی‌ تابان ،ماهان ،کیش ایر و ایران ایرتور انجام می شود.
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵:۲۱
بررسی عملکرد بورس در حوزه تخلفات؛ شماره ۱۸۱ هفته نامه بورس

شماره۱۸۱هفته نامه‌ بورس‌ با مطالبی‌چون حقوقی‌ها؛محبوب روزهای‌سخت،پیشگیری ازتخلف،اولویت سازمان بورس،انحصار آهنین ذوب آهن ،آغاز نقل ‌و انتقالات‌رسمی سهام "پدیده"و دیگر اخبار بورسی منتشر شد.
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲:۱۷
سکوت قانون و توقف نمادها درشماره ۱۷۹

شماره ۱۷۹ هفته نامه بورس با مطالبی چون سکوت قانون در توقف نمادها ،جریمه ناچیز متخلفان بزرگ ،حاتم بخشی دولت دهم به یک صندوق خاص و اخباری از بازار سرمایه منتشر شد.
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲:۳۶